Zmluvy

Zmluvy na zverejnenie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva e-dotácie č.1
pdf Zmluva e-dotácie č.2
pdf Top set- zmluva, ochrana osobných údajov
pdf SOCU- ochrana osobných údajov
pdf Remek- ochrana osobných údajov
pdf Elektroodpad
Dotácie kultúra a šport
jpg Kultúra
jpg šport
Zmluva o bežnom účte
pdf Zmluva o bežnom účte
pdf Zmluva o zriadení vecných bremien - západoslovenská distribučná a.s.
Verejný rozhlas
pdf Zmluva o grantovom účte
Kamerový systém
pdf Zmluva o poskytnutí služieb na prípravu žiadosti o NFP
pdf Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment
pdf Zmluva o dielo KS
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o poskytnutí NFP
pdf Dodatok č.1
pdf Zmluva o pôžičke
pdf Zmluva o úvere
pdf Dodatok č.1 KS
Všeobecné
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie
pdf Kúpna zmluva Škoda Felícia
pdf Dodatok č.1
Verejné osvetlenie
pdf Zmluva o dielo IMAO
Dom smútku
pdf Zmluva o dielo
pdf Grantový účet Rekonštrukcia domu smútku
pdf Zmluva o dielo - dlažba
Bytový dom 12 b.j- Iňa
pdf Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
pdf Zmluva 0213
pdf Zmluva 0214
pdf Zmluva o úvere
pdf Dodatok č.1
pdf Dodatok 2
doc Kúpna zmluva
doc Záložná zmluva
pdf Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
docx Záložná zmluva 0213-PRB/2014/Z
docx Byt č.1
docx Byt č.2
docx Byt č.3
docx Byt č.4
docx Byt č.5
odt Byt č.6
doc Byt č.7
doc Byt č. 8
doc Byt č.9
docx Byt č. 10
doc Byt č. 11
doc Byt č. 12
pdf Žiadsoť Tlačivo
docx Byt č. 1- 2019
docx Byt č.6-2019
docx Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
pdf Byt č. 5
pdf Byt č.7-2018
Dotácia Ministerstva kultúry SR
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva
Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku SIEA
pdf Zmluva SIEA
pdf Dodatok č.2
pdf Zverejnenie podporeného projektu"Modernizácia a rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia"
pdf Monitorovacia správa č.1
pdf Výzva na predkladanie ponúk
pdf Zmluva o dielo
pdf Dodatok č.4
Topset
pdf Dodatok č.2
pdf Dodatok č. 3
Zmluva o dielo- dodatok
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
Grantový účet
Zmluva
pdf Zmluva o grantovom účte
pdf Zmluva o grantovom účte
Zmluva o poskytnutí dotácie
Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Iňa
pdf Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Iňa
jpg S podporou NSK
Zmluva- Dexia komunál eurofondy
tif Zmluva- Dexia komunál eurofondy
tif Zmluva- Dexia komunál eurofondy
tif Zmluva- Dexia komunál eurofondy
Zmluva o grantovom účte
Zmluva
pdf Zmluva o grantovom účte str.1
pdf Zmluva o grantovom účte str.2
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
tif Zmluva - stravné lístky
tif Zmluva - stravné lístky
pdf Odpady
docx Zmluva o budúcej zmluve
doc Zmluva s ENVI-PAK, a. s.