Verejné obstarávanie

Viacúčelové ihrisko
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená 15.02.2016
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky
pdf Viacúčelové ihrisko technická správa
xls Viacúčelové ihrisko Výkaz - výmer
pdf Viacúčelové ihrisko