Aktuality

Kamerový systém
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PHSR
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx PHSR 2016-2020
Výzva na zmenu existujúceho objektu nadstavbou
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Výzva
xls Zadanie
rar DSP nadstavba
Voľby VUC 2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017
pdf Zoznam kandidátov na predsedu
pdf Zoznam kandidátov na poslancov
docx Informácia pre voliča
pdf Výsledky volieb
Program odpadového hospodárstva
pdf Program odpadového hospodárstva
Rekonštrukcia domu smútku
pdf Zmluva o dielo
Dedičstvo našich predkov
Dotácia Ministerstva kultúry SR
pdf Zverejnenie
Verejné osvetlenie
Otváranie časti ponúk označenej ako "Ostatné" sa bude konať dňa 11.11.2013 o 09.05 hod. na adrese PhDr. Matúš Džuppa, Duchovičovo nám. č.1, 080 01 Prešov
Verejné osvetlenie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Výzva na predkladanie ponúk
zip Svetelno technická štúdia k VO
pdf Výkaz-výmer k VO
pdf Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia verejného osvetlenia"
pdf Zverejnenie