Aktuality

Program odpadového hospodárstva
pdf Program odpadového hospodárstva
Rekonštrukcia domu smútku
pdf Zmluva o dielo
Dedičstvo našich predkov
Dotácia Ministerstva kultúry SR
pdf Zverejnenie
Verejné osvetlenie
Otváranie časti ponúk označenej ako "Ostatné" sa bude konať dňa 11.11.2013 o 09.05 hod. na adrese PhDr. Matúš Džuppa, Duchovičovo nám. č.1, 080 01 Prešov
Verejné osvetlenie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Výzva na predkladanie ponúk
zip Svetelno technická štúdia k VO
pdf Výkaz-výmer k VO
pdf Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia verejného osvetlenia"
pdf Zverejnenie