Dokumenty

Volby VUC 2017
Zverejnenie elektronckej adresy - volby VUC 2017
odt Elektronická adresa - VUC 2017
RIS SAM
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Správa auditora
pdf Vyrocna sprava Ina
Symboly obce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Vlajka Obec Iňa
gif Erb obce
Obecné zastupiteľstvo 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Pozvánka OZ 2014- január
pdf Zápisnica OZ- január
pdf Pozvánka OZ 2014- február
pdf Zápisnica OZ- február
pdf Pozvánka OZ 2014- marec
VZN 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf VZN 1/2014
pdf VZN 2/2014
pdf VZN 3/2014
Obec Veľký Ďur
pdf Územný plán obce Veľký Ďur
Obecné zastupiteľstvo 2013
pdf Zápisnica OZ- marec
pdf Zápisnica OZ- jún
pdf Zápisnica OZ- december
pdf Zápisnica OZ- december
pdf Zápisnica OZ- december
Obecné zastupiteľstvo 2012
pdf Zápisnica OZ- marec
pdf Zápisnica OZ- jún
pdf Zápisnica OZ- september
pdf Zápisnica OZ- október
pdf Zápisnica OZ- november
pdf Zápisnica OZ- december
Nájomné byty
odt Domový poriadok
pdf Žiadosť o pridelenie bytu
VZN
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf VZN o odpadoch
pdf VZN o daniach a poplatkoch
pdf VZN o zásobovaní pitnou vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp
Záverečné účty obce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Záverečný účet 2011
pdf Záverečný účet 2012
Monitorovacie správy obce
pdf Monitorovacia správa 2011
pdf Monitorovacia správa 2012
Výročné správy obce
pdf Výročná správa 2011
pdf Výročná správa 2012